لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (34)
تالیف (3)
ترجمه (51)
تهران (42)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 24000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
2- آتش عشق شوهرت را شعله‌ور کن! رازهای دلبری از مردان
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عزت‌الملوک(گیتی) شهیدی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - آرایان - دیویی: 646.78 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -15-7133-600-978 انتخاب
3- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 49000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
4- آنچه زنان دوست دارند بشنوند ولی مردان دوست ندارند بگویند
نويسنده:باب برکوویتز ؛ نويسنده:راجر گیتینز ؛ مترجم:اکرم شکرزاده - ندای الهی - دیویی: 306.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 60000 ریال - 1 -8-94698-964-978 انتخاب
5- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 19000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
6- چگونه مردان را به گوش دادن وادار کنیم؟
نويسنده:جان گری - ندای الهی - دیویی: 155.332 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -7-94698-964-978 انتخاب
7- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 21000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
8- آنچه زنان دوست دارند بشنوند، مردان دوست ندارند بگویند
نويسنده:باب برکوویتز ؛ نويسنده:راجر گیتینز ؛ مترجم:اکرم شکرزاده - یاری‌گر - دیویی: 306.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 9 -4-97263-600-978 انتخاب
9- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 29000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
10- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 49000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6