لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (34)
تالیف (3)
ترجمه (51)
تهران (42)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 24000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
2- آنچه زنان دوست دارند بشنوند، مردان دوست ندارند بگویند
نويسنده:باب برکوویتز ؛ نويسنده:راجر گیتینز ؛ مترجم:اکرم شکرزاده - یاری‌گر - دیویی: 306.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 9 -4-97263-600-978 انتخاب
3- آتش عشق شوهرت را شعله‌ور کن! رازهای دلبری از مردان
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عزت‌الملوک(گیتی) شهیدی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - آرایان - دیویی: 646.78 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -15-7133-600-978 انتخاب
4- چراغ دل شوهرت را روشن کن (راز دلبسته کردن شوهر)
نويسنده:الن کریدمن ؛ مترجم:عباس چینی ؛ مترجم:شیرین نوروی - نشر البرز - دیویی: 646.78 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 7 -259-442-964 انتخاب
5- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 306.7 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 25000 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
6- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 65000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
7- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
8- مردان زن ستیز
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:شیما نعمت‌اللهی - خجسته - دیویی: 306.7 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19500 ریال - 5 -01-6233-964 انتخاب
9- زنانی که مردان آنها را دوست دارند، زنانی که مردان آنها را ترک می‌کنند
نويسنده:کوئل کووان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - مهر - دیویی: 646.77 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 90000 ریال - 8 -42-6142-964-978 انتخاب
10- زنانی که مردان آنان را دوست دارند، زنانی که مردان آنان را ترک می‌کنند
نويسنده:کانل کوان ؛ نويسنده:ملوین کیندر ؛ مترجم:شمس‌الدین حسینی - نسل نواندیش - دیویی: 646.77 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 159000 ریال - 9 -681-412-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6