لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -131-172-964-978 انتخاب
2- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی): دیکنز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 96 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 75000 ریال - 0 -142-172-964-978 انتخاب
3- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی): رساله دوم، دیکنز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 195000 ریال - انتخاب
4- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 4 -131-172-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1