لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (219)
تالیف (306)
ترجمه (113)
تهران (349)
شهرستان (70)
كودك و نوجوان (383)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (419) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش رنگ‌ها و حیوانات همراه با شعر
شاعر:مریم موقتی - میرسعیدی فراهانی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 4 -23-6853-964 انتخاب
2- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:می‌می اورت - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
3- جادوی رنگها
نويسنده:سعید رضایی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:مریم رحمتی‌‌آوینی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،همایش دانش - دیویی: 752 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 ریال - 0 -15-8254-964-978 انتخاب
4- رنگ‌ها = Colors
گردآورنده:ارکیده صیدی ؛ تصويرگر:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 372.4 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 ریال - 9 -88-5726-964-978 انتخاب
5- اطلس رنگ = Colour atlas
نويسنده:علی حق‌پرست - شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دیویی: 752 - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 0 -29-5435-600-978 انتخاب
6- کپی کوچولو و سفرهای گیلاسی: رنگهای ترکیبی - سبز
نويسنده:الهه نظام‌آبادی - گیلاس - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 9 -4-90400-600-978 انتخاب
7- رنگ‌ها
نويسنده:الهه موسس‌فر - تاجیک - دیویی: 752 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3 -89-6605-964-978 انتخاب
8- رنگ‌ها
مترجم:معصومه سلمان - آریا نوین - دیویی: 752 - 6 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -19-5951-600-978 انتخاب
9- رنگ‌ها
- پیام مشرق - دیویی: 428.1 - 12 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 0 -53-8050-964-978 انتخاب
10- یک خط اینجا، یک خط اونجا
نويسنده:حمیدرضا کاظمی ؛ نويسنده:نسیم جاودانی ؛ ويراستار:فرنگیس فرهود - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 47000 ریال - 1 -728-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42