لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (43)
تالیف (76)
ترجمه (8)
تهران (56)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
نويسنده:طاهر لطفی ؛ نويسنده:کتایون مهدیانی - دانشجو - دیویی: 519.5076 - 240 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 ریال - 0 -39-5794-964 انتخاب
2- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 80000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
3- مسئله‌هایی در آمار و احتمال
نويسنده:نادر نعمت‌الهی ؛ نويسنده:ناهید جعفری‌تبریزی - شرح - دیویی: 519.5076 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 350000 ریال - 9 -82-8929-964-978 انتخاب
4- راهنمای حل مسائل آمار ریاضی
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمد ملکی ؛ نويسنده:زهرا شکوه‌غازانی - فرناز - دیویی: 519.5076 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 26000 ریال - 4 -60-6811-964 انتخاب
5- حل و تشریح مسائل مقدمه‌ای بر آمار
نويسنده:شهرام یعقوب‌زاده‌شهرستانی ؛ نويسنده:بهزاد یعقوبیان - فن‌آوران - دیویی: 519.5 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 9 -66-6792-964 انتخاب
6- آمار و احتمال (2)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:فرشاد نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 70000 ریال - 3 -038-490-964 انتخاب
7- آمار و احتمال عمومی
نويسنده:هادی رحیم‌آبادی - دادخواه - دیویی: 519.5076 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 10000 ریال - 2 -8-90939-964 انتخاب
8- کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت
نويسنده:حمید سپهردوست - نورعلم - دیویی: 519 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 0 -38-7073-964 انتخاب
9- آمار نظری
نويسنده:ابوالفضل گندمی - دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 519.5076 - 570 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 7 -211-452-964 انتخاب
10- آمار و احتمالات = Statistics & probality
نويسنده:مهدی نفری - عطاپور - دیویی: 519.5076 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 32000 ریال - 2 -4-94238-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9