لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (27)
تالیف (0)
ترجمه (81)
تهران (79)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوری قوشه
نويسنده:والتر ویپرزبرگ ؛ مترجم:فرزانه کریمی ؛ مترجم:انور ناصری - کانی کتیب - دیویی: 838.914 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 2 -48-7968-600-978 انتخاب
2- آخرین نفر باید گوزن را ببوسد!
نويسنده:آلیس پانترمولر ؛ مترجم:نونا افراز ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - هوپا - دیویی: 833.914 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 4 -200-204-622-978 انتخاب
3- تق تق
نويسنده:آنا-کلارا تیدهولم ؛ مترجم:غزل دانا - شیردال - دیویی: 833.914 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 9 -6-96291-600-978 انتخاب
4- آنتون شعبده‌بازی می‌کند!
نويسنده:اوله کنه‌که ؛ مترجم:لیلا مکتبی‌فرد ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 833.914 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -39-6011-622-978 انتخاب
5- کرم اینجا فرو رفته!
نويسنده:آلیس پانترمولر ؛ مترجم:لیلا قنبریان ؛ تصويرگر:دانیلا کوهل - شهر قلم - دیویی: 833.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 9 -581-320-600-978 انتخاب
6- فیل و پروانه
نويسنده:لی.ای. کامینگز ؛ نويسنده:لیندا ولفسگروبل ؛ مترجم:جواد نمکی - آوان - دیویی: 833.914 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -8-98278-600-978 انتخاب
7- رزی و موسی، دوستان تازه
نويسنده:میشل د کوک ؛ مترجم:سپیده خلیلی - ویژه نشر - دیویی: 833.914 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 6 -80-7440-964-978 انتخاب
8- رزی و موسی، نامه پدر
نويسنده:میشل دکوک ؛ نويسنده:یودیت وانیستندیل ؛ مترجم:سپیده خلیلی - ویژه نشر - دیویی: 833.914 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 75000 ریال - 1 -69-7440-964-978 انتخاب
9- چه کسی کرم‌ها را رقصاند؟
نويسنده:آلیس پانترمولر ؛ مترجم:نونا افراز ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 833.914 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 210000 ریال - 4 -086-204-622-978 انتخاب
10- دسیسه‌ی آدامسی
نويسنده:یورگن بانشروس ؛ مترجم:فریبا فقیهی ؛ ويراستار:انسیه حیدری - هوپا - دیویی: 833.914 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 170000 ریال - 5 -076-204-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9