لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(101)
چاپ مجدد (88)
تالیف (181)
ترجمه (8)
تهران (98)
شهرستان (91)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (189) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المبانی الفقهیه لثوره الامام الحسین بن علی (ع) دراسه فی الفقه السیاسی المقارن
نويسنده:عبدالله نعمه‌الشبیب - مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - دیویی: 297.953 - 356 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -097-167-964-978 انتخاب
2- فقه و سیاست در ایران معاصر
نويسنده:داوود فیرحی - نشر نی - دیویی: 297.4832 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 280000 ریال - 3 -251-185-964-978 انتخاب
3- نظام سیاسی اسلام
نويسنده:محمدجواد نوروزی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.4832 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 10000 ریال - 6 -76-6740-964 انتخاب
4- اندیشه سیاسی آیه‌الله میرزا محمدحسین نائینی
نويسنده:عباس حیدری‌بهنوئیه - بوستان کتاب - دیویی: 297.998 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 17500 ریال - 2 -860-548-964-978 انتخاب
5- فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:کمال اکبری - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 297.379 - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 390000 ریال - 7 -259-108-600-978 انتخاب
6- اندیشه سیاسی آیه‌الله سید محمدکاظم یزدی
نويسنده:روح‌الله شریعتی - بوستان کتاب - دیویی: 297.998 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 33000 ریال - 2 -815-548-964-978 انتخاب
7- نظام سیاسی اسلام
نويسنده:محمدجواد نوروزی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.4832 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 14000 ریال - 6 -76-6740-964 انتخاب
8- اجتهاد و سیاست: درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:رضا خراسانی - مخاطب - دیویی: 297.379 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 185000 ریال - 5 -48-5750-600-978 انتخاب
9- فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 297.4832 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 170000 ریال - 5 -462-459-964-978 انتخاب
10- تاثیرات نهضت امام حسین (ع) در فقه سیاسی شیعه
نويسنده:نورالدین جهانی - سنجش و دانش - دیویی: 297.9534 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 1 -998-232-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19