لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(152)
چاپ مجدد (466)
تالیف (487)
ترجمه (131)
تهران (569)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (534)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (618) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایان‌نامه دوره آمادگی: ارزشیابی آموخته‌های غیررسمی پیش از دبستان، کارنامه ورود به کلاس اول
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
2- پایان‌نامه دوره آمادگی: ارزشیابی آموخته‌های غیررسمی پیش از دبستان: کارنامه ورود به کلاس اول
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - باران - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
3- آمادگی برای یادگیری علوم
تهيه و تنظيم:مصطفی مقدم ؛ طراح:مهناز مهدوی - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 507 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (کاغذی) - چاپ 13 سال 1375 - 900 ریال - انتخاب
4- آمادگی برای یادگیری علوم
نويسنده:مصطفی مقدم ؛ طراح:مهناز مهدوی - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 507 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (کاغذی) - چاپ 13 سال 1375 - 900 ریال - انتخاب
5- آمادگی برای یادگیری علوم
نويسنده:مصطفی مقدم ؛ طراح:مهناز مهدوی - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 507 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (کاغذی) - چاپ 9 سال 1375 - 900 ریال - انتخاب
6- آمادگی برای یادگیری علوم
تهيه و تنظيم:مصطفی مقدم ؛ طراح:مهناز مهدوی - ساقه - دیویی: 507 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (کاغذی) - چاپ 14 سال 1375 - 900 ریال - انتخاب
7- آمادگی برای یادگیری علوم
تهيه و تنظيم:مصطفی مقدم - ساقه - دیویی: 507 - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (کاغذی) - چاپ 14 سال 1375 - 900 ریال - انتخاب
8- پایان‌نامه دوره آمادگی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
9- پایان‌نامه دوره آمادگی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ تصويرگر:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
10- علوم آمادگی
نويسنده:فریدون توحیدی - رضایی - دیویی: 507 - 32 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 1000 ریال - 5 -24-6004-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 62