لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تضمینات حقوق مالکانه بیگانگان در ایران
نويسنده:محمدمهدی صدرایی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 346.55040869 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -956-465-600-978 انتخاب
2- تاثیر داوری قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی نفتی در جذب سرمایه‌گذاری این حوزه
نويسنده:شیوا افشار - نسیم دانش فردا - دیویی: 338.272820955 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 9 -24-7235-600-978 انتخاب
3- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
نويسنده:علیرضا میرویسی - پریس - دیویی: 332.673 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 1 -2-93993-600-978 انتخاب
4- سرمایه‌گذاری در قراردادهای بین‌المللی نفتی
نويسنده:فرزاد امیری ؛ ويراستار:آرمان باقرآبادی - قانون یار - دیویی: 338.372820955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 600000 ریال - 8 -528-229-622-978 انتخاب
5- دولت و سرمایه‌گذاران خارجی: استانداردهای بین‌المللی
نويسنده:به‌آذین حسیبی‌ ؛ مقدمه:بهروز اخلاقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 9 -66-8200-964-978 انتخاب
6- مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بررسی تطبیقی با کشور مالزی)
نويسنده:عطاء‌الله امینی - سنجش و دانش - دیویی: 346.55092 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 7 -1085-05-622-978 انتخاب
7- تامین مالی بین‌المللی پروژه: تئوری و اجرا، طراحی، ساختاربندی و تامین مالی طرح‌های دولتی و خصوصی به همراه مروری بر تامین مالی اسلامی
نويسنده:مهدی رسولی‌قهرودی - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 332.6730955 - 542 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 890000 ریال - 4 -230-407-600-978 انتخاب
8- سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی
نويسنده:محمداسماعیل خباززاده ؛ نويسنده:مریم احمدیان‌خامنه - نوروزی - دیویی: 332.6730955 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 8 -723-151-964-978 انتخاب
9- جایگاه دولت در ایجاد فضای رقابتی در بازار با تاکید بر مقررات سازمان جهانی تجارت
نويسنده:حجت‌الله ساعدی - اختر - دیویی: 381.10955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 480000 ریال - 3 -335-486-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1