لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (30)
تالیف (5)
ترجمه (31)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابچه تمرین ژرفای زن بودن: راهکارهای عملی جهت دستیابی به زنانگی گمشده
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مریم طهماسبی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -01-6268-600-978 انتخاب
2- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
3- کتابچه تمرین ژرفای زن بودن: راهکارهای عملی جهت دستیابی به زنانگی گمشده
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مریم طهماسبی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -01-6268-600-978 انتخاب
4- دختر بابا: موهبت‌ها و مصیبت‌های دختر بابا بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:ساره سرگلزایی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -69-6268-600-978 انتخاب
5- کتابچه تمرین ژرفای زن بودن: راهکارهای عملی جهت دستیابی به زنانگی گمشده
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مریم طهماسبی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 160000 ریال - 9 -01-6268-600-978 انتخاب
6- چگونه زنانگی را رشد دهیم تا همسر واقعی را جذب کنیم
نويسنده:سایه مهری ؛ نويسنده:آیگین امیدی - عطران - دیویی: 305.4 - 14 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -92-6201-622-978 انتخاب
7- ژرفای زن بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -8-91205-600-978 انتخاب
8- ژرفای زن بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 350000 ریال - 1 -8-91205-600-978 انتخاب
9- دختر بابا: موهبت‌ها و مصیبت‌های دختر بابا بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:ساره سرگلزایی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 670000 ریال - 9 -69-6268-600-978 انتخاب
10- ژرفای زن بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:سیمین موحد - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.42 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 280000 ریال - 1 -8-91205-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4