لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (26)
تالیف (114)
ترجمه (15)
تهران (115)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داوری تجاری بین‌المللی
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 341.522 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 1 -822-530-964-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و قواعد داوری (داخلی و بین‌المللی) به همراه آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و داوری تجاری بین‌المللی در یک نگاه
تدوين:سیدرضا موسوی ؛ تدوين:علی صادقی - هزار رنگ - دیویی: 347.5509 - 398 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -80-7918-600-978 انتخاب
3- دستور موقت در حقوق داوری داخلی و بین‌المللی
نويسنده:زهره فهیمی - سیمرغ خراسان - دیویی: 347.5507 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -94-8014-600-978 انتخاب
4- راهنمای حل و فصل اختلالات داوری بین‌الملل
نويسنده:فیلیپ کپر ؛ مترجم:پونه علامیر - آوای دانش‌گستر - دیویی: 341.522 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 3 -85-6976-600-978 انتخاب
5- تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال (تطبیق با قواعد بین‌المللی)
نويسنده:نگین هادیان‌جعفری - مهر کلام - دیویی: 346.5507 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 220000 ریال - 8 -65-6896-622-978 انتخاب
6- داوری تجاری بین‌المللی
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 341.522 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 95000 ریال - 1 -822-530-964-978 انتخاب
7- جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به انضمام داوری اتاق بازرگانی ایران ...
نويسنده:محمد کاکاوند - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.522026855073 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 75000 ریال - 8 -18-8200-964-978 انتخاب
8- حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی: مفهوم‌شناسی سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی
نويسنده:مجید غمامی ؛ نويسنده:فهیمه یادگاری - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 346.092 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 275000 ریال - 2 -515-325-964-978 انتخاب
9- Lis pendens in international litigation
نويسنده:Campbell Mclachlan - نهاد - دیویی: 340.9 - 486 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 850000 ریال - 7 -17909-04-90-978 انتخاب
10- قوانین داوری
نويسنده:فرزاد محمدی ؛ ويراستار:مینا حبیبی - زرین اندیشمند - دیویی: 347.5509 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 540000 ریال - 5 -91-7046-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13