لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (5)
تالیف (43)
ترجمه (3)
تهران (43)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی: قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات به همراه پیوستهای: روش اعمال مقررات میگا (MIGA) ...
نويسنده:ناصر علیدوستی‌شهرکی - خرسندی - دیویی: 332.6730955 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 5 -078-114-600-978 انتخاب
2- Interpretation of foreign investment promotion & protection act of Iran (FIPPA)
- تینار - دیویی: 332.6730955 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -7-96747-600-978 انتخاب
3- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران به انضمام آیین‌نامه اجرایی و قانون سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری خلق چین به سه زبان فارسی، انگل
مترجم:علیرضا مظلوم‌رهنی ؛ مترجم:فرهاد جوپاری ؛ مقدمه:محمود عباسی - حقوقی - دیویی: 346.55092 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 5 -2-96824-622-978 انتخاب
4- حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی (مطالعه تطبیقی)
نويسنده:مرتضی شهبازی‌نیا - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 346 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 0 -239-469-964-978 انتخاب
5- Loi et reglement executif relatifs a l'encouragement et a la protection de l'investissement etranger
گردآورنده:محمدتقی تاجگر - سرخ - دیویی: 346.55092 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 68000 ریال - 8 -06-6356-600-978 انتخاب
6- حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی: مفهوم‌شناسی سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی
نويسنده:مجید غمامی ؛ نويسنده:فهیمه یادگاری - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 346.092 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 275000 ریال - 2 -515-325-964-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران، سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج، ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 343.55 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 16000 ریال - 964-6266-10-X انتخاب
8- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری
نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:اسماعیل کریمیان ؛ ويراستار:شهین خاصی - تیسا - دیویی: 332.6730955 - 1176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 790000 ریال - 3 -36-7212-600-978 انتخاب
9- دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حمایت از صادرات کشور سال 1388
تهيه و تنظيم: سازمان توسعه تجارت ایران - ناب‌نگار - دیویی: 343.0878 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 1 -8-90553-964-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به: سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور؛ سرمایه گذاریهای خارجی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55092 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5