لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(329)
چاپ مجدد (216)
تالیف (323)
ترجمه (222)
تهران (478)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (61)

تعداد یافت شده (545) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاخص‌شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
نويسنده:گوئل کهن - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 338.9 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7900 ریال - 7 -005-468-964 انتخاب
2- اقتصاد توسعه
نويسنده:مسعود نونژاد - کوشامهر - دیویی: 338.90091724 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27000 ریال - 0 -69-5951-964 انتخاب
3- درآمدی بر اقتصاد توسعه
نويسنده:سابراتا گاتاک ؛ مترجم:زهرا افشاری - دانشگاه الزهراء (س) - دیویی: 330.91724 - 698 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 33000 ریال - 6 -64-6114-622-978 انتخاب
4- ما و جهانی‌شدن (پیش طرح شناخت و سیاستگذاری)
به‌اهتمام:محمد نهاوندیان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 337 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
5- کشاورزی پایدار راهگاه توسعه پایدار
نويسنده:حسن هاشمی‌داران ؛ ويراستار:ناصر مختاری - پرسمان - دیویی: 338.14 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 18000 ریال - 9 -60-8079-964 انتخاب
6- فرهنگ و توسعه: خط‌‌مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران
نويسنده:حسن بنیانیان - امیرکبیر - دیویی: 338.9 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 62000 ریال - 3 -1072-00-964 انتخاب
7- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
نويسنده:علی‌محمد احمدی ؛ نويسنده:وحید شقاقی‌شهری - نور علم - دیویی: 338.9 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 5 -01-2728-964-978 انتخاب
8- توسعه و روابط بین‌الملل
نويسنده:آنا دیکسون ؛ مترجم:حسین پوراحمدی - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 338.9 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 23000 ریال - 7 -88-6946-964 انتخاب
9- نوآوری در اقتصاد و توسعه
نويسنده:مصطفی آقارضی - آرون - دیویی: 338.9 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 34000 ریال - 9 -72-8900-964-978 انتخاب
10- آسیب‌شناسی تحولات ساختار جمعیت در ایران با رویکرد امنیت اقتصادی
نويسنده:حسن خسروی‌وشمگیر - موسسه‌ تحقیقاتی ‌تدبیر اقتصاد - دیویی: 304.6 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -52-8958-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55