لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (22)
تالیف (7)
ترجمه (32)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستایفسکی: جدال شک و ایمان
نويسنده:ادواردهلت کار ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - طرح نو - دیویی: 891.733 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 55000 ریال - 1 -21-5625-964 انتخاب
2- مسائل بوطیقای داستایفسکی
نويسنده:میخائیل‌میخائیلوویچ باختین ؛ مترجم:نصراله مرادیانی - حکمت کلمه - دیویی: 891.733 - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400000 ریال - 8 -00-8291-600-978 انتخاب
3- داستایفسکی آثار و افکار
نويسنده:کریم مجتهدی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - هرمس - دیویی: 891.733 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 28000 ریال - 8 -500-363-964-978 انتخاب
4- داستایفسکی (از روی نامه‌هایش و شش سخنرانی درباره او)
مترجم:سیروس ذکاء - ناهید - دیویی: 891.733 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 320000 ریال - 7 -09-5865-600-978 انتخاب
5- میراث داران گوگول: چهار مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه
مترجم:سعید رضوانی - آگاه - دیویی: 891.70809287 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -405-416-964-978 انتخاب
6- داستایفسکی پس از باختین: قرائت‌هایی از رئالیسم وهمی داستایفسکی
نويسنده:جونزملکم وی‌ ؛ مترجم:امید نیک‌فرجام - مینوی خرد - دیویی: 891.733 - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 6 -6-90230-600-978 انتخاب
7- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی): دیکنز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 96 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 75000 ریال - 0 -142-172-964-978 انتخاب
8- مرد ادبیات روسیه
- شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 891.733 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3 -306-304-964-978 انتخاب
9- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -131-172-964-978 انتخاب
10- پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی
مترجم:سعید صلح‌جو ؛ مقدمه:حسین پاینده ؛ ويراستار:سمیرا بزرگی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 390000 ریال - 3 -675-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4