لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8238)
چاپ مجدد (9757)
تالیف (10024)
ترجمه (7971)
تهران (14497)
شهرستان (3498)
كودك و نوجوان (17895)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (17995) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه گربه خودپسند
نويسنده:کنگ کنگ ؛ مترجم:فرخ ضیایی ؛ نقاش:چیانگ‌چنگ‌آن ووتای‌شنگ - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 895.1 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1800 ریال - 4 -118-444-964 انتخاب
2- خورشید خانم تنها بود
نويسنده:علیرضا لعلی ؛ نقاش:علی‌اکبر بیواره - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1500 ریال - 6 -117-444-964 انتخاب
3- راز زندگی یک کلاغ
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2400 ریال - 2 -465-471-964 انتخاب
4- جزیره گنج (متن کوتاه شده)
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر افق - دیویی: 823 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 ریال - 2 -70-6003-964 انتخاب
5- پاک‌کن ترسوی گمشده جست‌وجوگری که کاشف شد
نويسنده:زرین رستمی‌وند - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1200 ریال - 4 -433-471-964 انتخاب
6- قصه دوستی
نويسنده:قدمعلی سرامی ؛ نقاش:نسرین خسروی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 1700 ریال - 3 -172-432-964 انتخاب
7- وفای به عهد
بازنويسي:حمید گروگان ؛ نقاش:بهرام خایف - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1377 - 1400 ریال - 1 -190-432-964 انتخاب
8- لوبان نجاری می‌آموزد
نويسنده:جی هوا ؛ مترجم:محمد سلامت ؛ نقاش:دودا کایی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 895 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2500 ریال - 0 -182-432-964 انتخاب
9- بازی با سیاره‌ها
نويسنده:مستانه فکور ؛ نقاش:زهره ارمغانی - لاله کویر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 ریال - 9 -6-91458-964 انتخاب
10- گلریز و گلبانو
نويسنده:مستانه فکور ؛ نقاش:زهره ارمغانی - لاله کویر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 ریال - 0 -5-91458-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1800