لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (50)
تالیف (0)
ترجمه (59)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 12000 ریال - 5 -5-93333-964 انتخاب
2- می‌زی گل به سر
نويسنده: سوس ؛ مترجم:رضی هیرمندی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 0 -418-369-964-978 انتخاب
3- خطر ماقبل آخر!
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 30000 ریال - 4 -25-9971-964-978 انتخاب
4- لوراکس
نويسنده: سوس ؛ تدوين:مریم کاظمی ؛ مترجم:راحله مرادی - آشنایی - دیویی: 813.54 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 7 -64-7063-964-978 انتخاب
5- آیا می‌توانی صداهای مختلف را تقلید کنی؟
نويسنده: سوس ؛ مترجم:حامد حبیبی‌کسبی ؛ ويراستار:فاطمه آقاجانی - دیموند بلورین - دیویی: 813.54 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 1 -70-8808-600-978 انتخاب
6- شروع ناگوار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -1-93333-964 انتخاب
7- لوراکس
نويسنده: سوس ؛ تدوين:مریم کاظمی ؛ مترجم:راحله مرادی - آشنایی - دیویی: 813.54 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 7 -64-7063-964-978 انتخاب
8- ماجراهای ناگوار: خطر در پایگاه ماقبل آخر
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 813.54 - 298 صفحه - (در13جلد ) - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -169-536-964-978 انتخاب
9- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 12000 ریال - 5 -5-93333-964 انتخاب
10- غار غم‌انگیز
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 9 -99-7948-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6