لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2363)
چاپ مجدد (2941)
تالیف (236)
ترجمه (5068)
تهران (4848)
شهرستان (456)
كودك و نوجوان (952)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (5304) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایه‌بان مرد قاتل
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع - نشر آبنوس - دیویی: 823.912 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
2- قلعه حیوانات: مزرعه حیوانات
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:امیر امیرشاهی - جامی - دیویی: 823.912 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 3400 ریال - انتخاب
3- قتل یک جاسوس
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - موسسه ‌فرهنگی ‌سما - دیویی: 823.91 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4800 ریال - انتخاب
4- و سپس هیچکس نبود
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:ثریا قیصری - نشر سمیر - دیویی: 823.912 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8500 ریال - انتخاب
5- قلعه حیوانات: مزرعه حیوانات
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:بهنوش جواهری - یاد عارف - دیویی: 823.912 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
6- قلعه حیوانات: مزرعه حیوانات
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:همایون نوراحمر - پیشرو - دیویی: 823.912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 3400 ریال - انتخاب
7- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:صغری ظهیری ؛ ويراستار:ویدا اسلامیه - میلاد - دیویی: 823.91 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
8- هتل برترام در مه
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:ماریا میرحسینی ؛ ويراستار:ویدا اسلامیه - میلاد - دیویی: 823.914 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
9- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا (میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی - جامعه - دیویی: 823.91 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 7500 ریال - 8 -0-90065-964 انتخاب
10- راما 2 (ادامه میعاد با راما)
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ نويسنده:جنتری لی ؛ مترجم:ناصر بلیغ - نقطه - دیویی: 823.914 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 12000 ریال - 6 -27-5548-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 531