لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2290)
چاپ مجدد (2807)
تالیف (221)
ترجمه (4876)
تهران (4668)
شهرستان (429)
كودك و نوجوان (935)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (5097) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیام تاتارها
نويسنده:آر.وی کاسل ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - انتشارات طاهری - دیویی: 823.914 - 2740 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 380 ریال - انتخاب
2- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - دیویی: 823.914 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 610 ریال - انتخاب
3- هزار و نهصد و هشتاد و چهار
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:ژیلا سازگار - اطاق چاپ - دیویی: 823.914 - 307 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - دیویی: 823.912 - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 850 ریال - انتخاب
5- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - دیویی: 823.912 - 220 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1367 - 680 ریال - انتخاب
6- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ بازنويسي:تی.اس گرگوری ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.912 - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 320 ریال - انتخاب
7- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.912 - 160 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 320 ریال - انتخاب
8- لبه تیغ
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:داریوش شاهین - نشر علم - دیویی: 823.914 - 620 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 2300 ریال - انتخاب
9- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - دیویی: 823.912 - 128 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 400 ریال - انتخاب
10- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - دیویی: 823.912 - 218 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 510