لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (150)
تالیف (5)
ترجمه (235)
تهران (234)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (239)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.8 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2600 ریال - انتخاب
2- شهریار آینده: از رمانهای سه‌گانه جان کریستوفر
نويسنده:جان کریستوفر ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:محمدابراهیم اقلیدی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5600 ریال - 3 -025-417-964 انتخاب
3- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:داود وقارمبارکی - سپیده - دیویی: 823.8 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
4- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.8 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4200 ریال - 7 -256-305-964 انتخاب
5- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2800 ریال - 0 -40-6003-964 انتخاب
6- آنگاه که گانگسترها جدیت می‌کنند
ويراستار:س. مقدم ؛ بازنويسي:سعید مروتی - جاده ابریشم - دیویی: 823 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 3 -37-6225-964 انتخاب
7- داستانهایی از شکسپیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:فاطمه چادرباف - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 823.8 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 2800 ریال - 6 -38-6209-964 انتخاب
8- چارلی و کارخانه شکلات‌سازی
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6800 ریال - 2 -270-305-964 انتخاب
9- نیکلاس نیکلبی (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن سلیمانی - سوره مهر - دیویی: 823.8 - 116 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 964-471-301-X انتخاب
10- خانه قاضی
نويسنده:برام استوکر ؛ مترجم:گیسو ناصری - رسانه سبز - دیویی: 823 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 0 -2-91653-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24