لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(183)
چاپ مجدد (211)
تالیف (1)
ترجمه (393)
تهران (385)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (394) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درد و آرزوی دگر نخواهد بود (یک جدال کوچک کثیف مسخره)
نويسنده:اسوالدو سوریانو ؛ مترجم:جمشید نوایی - سهروردی - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 480 ریال - انتخاب
2- یک روز زندگی
نويسنده:مانلیو آرگوئتا ؛ مترجم:زهره زاهدی - تندر - دیویی: 863.64 - 248 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 550 ریال - انتخاب
3- م‍رگ‌ آرت‍م‍ی‍وک‍روز
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:مهدی سحابی - تندر - دیویی: 863.64 - 288 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 550 ریال - انتخاب
4- مرگ آرتمیوکروز
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:مهشید ضرنحام - سهروردی - دیویی: 863.64 - 376 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
5- پاپ سبز
نويسنده:میگل‌آنجل آستوریاس ؛ مترجم:زهرا خانلری - خوارزمی - دیویی: 863.64 - 489 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - 685 ریال - انتخاب
6- پارتیزانهای لوانت
نويسنده:خئسوس ایسکارای ؛ مترجم:رضا آذرخشی - جیبی - دیویی: 863.64 - 112 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
7- سیذارتا
نويسنده:ویسنته بلاسکو-ایبانز ؛ مترجم:حسن قائمیان - تیراژه - دیویی: 863.62 - 139 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
8- سیذارتا
نويسنده:ویسنته بلاسکو-ایبانز ؛ مترجم:حسن قائمیان - تیراژه - دیویی: 863.62 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
9- خانه ارواح
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - نشر قطره - دیویی: 863.64 - 528 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1368 - 2750 ریال - انتخاب
10- پاپ سبز
نويسنده:میگل‌آنجل آستوریاس ؛ مترجم:زهرا خانلری - خوارزمی - دیویی: 863.64 - 496 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 680 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40