لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24115)
چاپ مجدد (15297)
تالیف (39190)
ترجمه (222)
تهران (30497)
شهرستان (8915)
كودك و نوجوان (4284)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (39412) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوعی زندگی
نويسنده:فریدون ادیب‌یغمایی - نشر البرز - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11000 ریال - 6 -240-442-964 انتخاب
2- نقشی بر تصویر دیگر
نويسنده:حسن کریم‌پور - اوحدی - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 14000 ریال - 6 -57-6376-964 انتخاب
3- قهرمان تیزپا
نويسنده:عبدالحمید شیخ ؛ ويراستار:محمد صالحی‌کوشا - کتاب شیراز - دیویی: 8fa3.62 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9500 ریال - 3 -02-6036-964 انتخاب
4- صبح آفتابی
نويسنده:شعبان ذلیکانی - طبرستان - دیویی: 8fa3.62 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 1 -0-91487-964 انتخاب
5- خانه ابری
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 ریال - انتخاب
6- ریحانه
نويسنده:نصرت‌الله بابایی - کوشش - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 5 -45-6326-964 انتخاب
7- عطر یاس
نويسنده:زهراسادات میرغفوریان - فرهنگسرای طبرستان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 2 -5-91487-964 انتخاب
8- دیوار سنگی
نويسنده:نرگس ذوالفقاری - فرهنگستان یادواره - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 7500 ریال - 8 -05-6291-964 انتخاب
9- فرجام انتظار
نويسنده:حمیرا مدیرگلستان ؛ ويراستار:عباسعلی فاتحی - یکتا - دیویی: 8fa3.62 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 ریال - انتخاب
10- بخاطر یک نگاه
نويسنده:جعفر رشادتی - بهتاب - دیویی: 8fa3.62 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8500 ریال - 6 -8-91514-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3942