لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (8)
تالیف (79)
ترجمه (0)
تهران (70)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری (معنوی)
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 364.55068 - 600 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 67000 ریال - 7 -168-158-600-978 انتخاب
2- روش‌های نوین محافظت از اختراعات در برابر کپی‌برداری‌های غیرمجاز قابل استفاده برای: دانشجویان رشته‌های حقوق و مدیریت تکنولوژی ...
نويسنده:محمدرضا حلاج‌یوسفی - مرتضی دشت - دیویی: 346.55048 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 7 -7-94036-600-978 انتخاب
3- حقوق ادبی و هنری در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
نويسنده:فرهاد صفریان - هوبر - دیویی: 346.048 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 6 -6-96942-600-978 انتخاب
4- کپی‌رایت
نويسنده:امیر زارع‌زیرک ؛ ويراستار:کامیاب کوثری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 346.550482 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -365-453-600-978 انتخاب
5- مالکیت فکری و ایده‌برداری
نويسنده:کاظم استادی‌مقدم - تولید و پخش کتاب ارزشمند - دیویی: 346.55048 - 588 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 390000 ریال - 1 -6-97975-600-978 انتخاب
6- حمایت از اختراعات در عرصه‌ی دانش پزشکی
نويسنده:فاطمه محمدی‌دهج - تفکر طلایی - دیویی: 615.1 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 260000 ریال - 0 -29-7208-622-978 انتخاب
7- مالکیت معنوی در حقوق ایران
نويسنده:سحر علی‌پور - بادبادک - دیویی: 346.55068 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -31-5817-600-978 انتخاب
8- راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:امیرهوشنگ فتحی‌زاده ؛ ويراستار:فتانه عندلیب - دانشگاه عالی دفاع ملی - دیویی: 346.55068 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 2 -0-90478-600-978 انتخاب
9- حقوق مالکیت فکری در فروشگاههای مجازی (بهره‌برداری از آثار فکری در شبکه‌های مجازی)
نويسنده:اسلام شبانیان‌فرد - ماهواره - دیویی: 346.55048 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 180000 ریال - 6 -745-459-600-978 انتخاب
10- حقوق مالکیت ادبی و هنری
نويسنده:ستار زرکلام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.550482 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 350000 ریال - 8 -261-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8