لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (36)
تالیف (34)
ترجمه (41)
تهران (65)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 10500 ریال - 9 -531-459-964 انتخاب
2- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 24000 ریال - 8 -531-459-964-978 انتخاب
3- یادگیری سیاست از فراسوی مرزها: نقش روش‌های درس‌آموزی و انتقال سیاست در سیاست‌گذاری‌های معاصر
نويسنده:سیدکمال طبائیان - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 320 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100000 ریال - 8 -55-6901-600-978 انتخاب
4- دموکراسی تطبیقی و ایجاد نظام دموکراتیک
نويسنده:سامان ستوده‌نیا - بهتاپژوهش - دیویی: 321.8 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -32-7947-600-978 انتخاب
5- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 26000 ریال - 8 -531-459-964-978 انتخاب
6- ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز رابینسون ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان - کویر - دیویی: 321.8 - 586 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 420000 ریال - 7 -036-214-964-978 انتخاب
7- تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش (بررسی کشورهای منتخب) (آلمان، سوئد، ژاپن، امریکا، ترکیه و ایران)
نويسنده:مریم اشرفی ؛ نويسنده:محمد عباسی ؛ ويراستار:فروزنده سعادتمند - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 338.9 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 800000 ریال - 2 -74-6451-964-978 انتخاب
8- حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامی
گردآورنده:سیدجلال میرآقایی - مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - دیویی: 297.658 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - انتخاب
9- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 15500 ریال - 9 -531-459-964 انتخاب
10- نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای
نويسنده:رونالد چیلکوت ؛ مترجم:وحید بزرگی ؛ مترجم:علیرضا طیب - رسا - دیویی: 320.2 - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 270000 ریال - 9 -823-317-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8