لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(610)
چاپ مجدد (933)
تالیف (1539)
ترجمه (4)
تهران (1436)
شهرستان (107)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (274)

تعداد یافت شده (1543) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه محشای قانون تجارت به ضمیمه قانون چک
به‌اهتمام:شیرزاد حیدری‌شهباز - قضات - دیویی: 346.5507 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - 7 -1-90202-964 انتخاب
2- حقوق تجارت: تاجر - اعمال تجاری - مایه تجاری
نويسنده:حشمت‌الله سماواتی - نشر دادگستر - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -40-5997-964 انتخاب
3- حقوق تجارت: تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی تا ...
نويسنده:حسن ستوده‌تهرانی - نشر دادگستر - دیویی: 346.5507 - 208 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -0-90438-964 انتخاب
4- حقوق بازرگانی
نويسنده:محمدکاظم عمادزاده - آتروپات کتاب،آموزه - دیویی: 346.07 - 184 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6500 ریال - 3 -00-5528-964 انتخاب
5- قانون تجارت ایران (با کلیه مصوبات و اصلاحات آن) همراه با مجموعه طبقه‌بندی شده قوانین مرتبط با...
نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:فاطمه قنادان - ترمه،انتشارات آژنگ - دیویی: 346.5507 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 9 -38-6327-964 انتخاب
6- حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)
نويسنده:حسن حسنی - نشر میزان،نشر دادگستر - دیویی: 346.5507 - 724 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 25000 ریال - 7 -60-5997-964 انتخاب
7- حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک
نويسنده:ربیعا اسکینی ؛ ويراستار:صفر بیگ‌زاده‌آروق - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.5507 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5500 ریال - 5 -337-459-964 انتخاب
8- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 314 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5000 ریال - 4 -33-5553-964 انتخاب
9- حقوق تجارت: شامل تجار، عملیات اصلی و تبعی تجارتی، اسم، علامت، ثبت تجارتی، اقسام ...
نويسنده:ناصر رسایی‌نیا - خیام - دیویی: 346.5507 - 284 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 11000 ریال - 6 -02-6866-964 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی
نويسنده:بهمن عیاررضایی - بازتاب،نشر پوینده - دیویی: 346.5507 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 23000 ریال - 5 -4-90234-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 155