لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (53)
تالیف (69)
ترجمه (12)
تهران (62)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نبرد حق و باطل: به ضمیمه تکامل اجتماعی انسان در تاریخ
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.159 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1390 - 11000 ریال - 0 -19-7299-964-978 انتخاب
2- حق و باطل بضمیمه احیای تفکر اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.159 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1377 - 3500 ریال - 8 -44-5600-964 انتخاب
3- ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها "تقابل در قرآن"
نويسنده:مژگان سرشار - سوشیا - دیویی: 297.61 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 24000 ریال - 964-93995-0-X انتخاب
4- نبرد حق و باطل (به زبان تاجیکی)
نويسنده:مرتضی مطهری ؛ مترجم:حبیب‌الله منان - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.159 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 2 -608-195-964-978 انتخاب
5- وارثان عاشورا
نويسنده:علی صفایی‌حائری - لیله ‌القدر - دیویی: 297.9534 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 270000 ریال - 4 -0-93098-964-978 انتخاب
6- حق و باطل بضمیمه احیای تفکر اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.159 - 178 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1363 - 150 ریال - انتخاب
7- حق و باطل بضمیمه احیای تفکر اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.159 - 180 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1364 - 150 ریال - انتخاب
8- حق و باطل بضمیمه احیای تفکر اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.48 - 175 صفحه - چاپ 10 سال 1369 - 250 ریال - انتخاب
9- نبرد حق و باطل: به ضمیمه تکامل اجتماعی انسان در تاریخ
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.159 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1388 - 10000 ریال - 2 -19-7299-964 انتخاب
10- پشت پرده‌ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ می‌گوییم، به ویژه به خودمان
نويسنده:دن آریلی ؛ مترجم:رامین رامبد - مازیار - دیویی: 177.3 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -22-6043-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9