لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- "چرا مردان ازدواج می‌کنند": 150 مرد انگیزه‌ی سوق دهنده‌شان به سوی ازدواج را مطرح می‌کنند
نويسنده:راسل وایلد ؛ مترجم:تکتم سعیدنیا - کتاب درمانی - دیویی: 306.810973 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 7 -44-7108-964-978 انتخاب
2- افسانه قدرت مردانه: چرا مردان جنس دورریختنی هستند
نويسنده:وارن فارل ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:سیدعلی‌اصغر سلطانی - لوگوس - دیویی: 305.31 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 5 -54-6288-622-978 انتخاب
3- چرا مردان ازدواج می‌کنند: 150 مرد انگیزه‌ی سوق دهنده‌شان به سوی ازدواج را مطرح می‌کنند
نويسنده:راسل وایلد ؛ مترجم:تکتم سعیدنیا - کتاب درمانی - دیویی: 306.810973 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 27000 ریال - 7 -44-7108-964-978 انتخاب
4- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 550000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
5- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
6- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
7- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
8- "چرا مردان ازدواج می‌کنند": 150 مرد انگیزه‌ی سوق دهنده‌شان به سوی ازدواج را مطرح می‌کنند
نويسنده:راسل وایلد ؛ مترجم:تکتم سعیدنیا - کتاب درمانی - دیویی: 306.810973 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 21000 ریال - 7 -44-7108-964-978 انتخاب
9- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 300 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 550000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
10- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1