لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (3)
ترجمه (14)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشنایی‌های شهر: چاپلین به روایت چاپلین
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرام‌بیگی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 791.43028092 - 502 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 350000 ریال - 8 -265-436-600-978 انتخاب
2- چاپلین به روایت بازن
نويسنده:آندره بازن ؛ نويسنده:اریک رومر ؛ مقدمه:فرانسوا تروفو - نشر چشمه - دیویی: 791.43028092 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 115000 ریال - 7 -534-229-600-978 انتخاب
3- به یاد چارلی
نويسنده:جری اپستین ؛ مترجم:مرسده بصیریان - کتاب آوند دانش - دیویی: 791.43028092 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 5 -26-7114-964 انتخاب
4- زندگی پدرم چارلی چاپلین
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:حسن مرندی ؛ مترجم:منصور تاراجی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 791.43028092 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 65000 ریال - 4 -50-6736-964-978 انتخاب
5- روشنایی‌های شهر: چاپلین به روایت چاپلین
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرام‌بیگی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 791.43028092 - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 8 -265-436-600-978 انتخاب
6- چارلی چاپلین که بود؟
نويسنده:پاتریسیا برنان‌دموس ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - دیویی: 791.43028092 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 5 -3-98526-600-978 انتخاب
7- چارلی چاپلین
نويسنده:پام براون ؛ مترجم:هادی کاظمی - کتاب‌ همراه - دیویی: 792.09 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 700 ریال - 4 -28-6034-964 انتخاب
8- زندگی پدرم چارلی چاپلین
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:حسن مرندی ؛ مترجم:منصور تاراجی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 791.43028092 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 12000 ریال - 5 -50-6736-964 انتخاب
9- ولگرد کوچک: پشت پرده زندگی و کارهای چاپلین
نويسنده:سیداحمد حسینی ؛ نويسنده:مریم حسینی ؛ نويسنده:بهنام راد - جاده ابریشم - دیویی: 791.43 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 ریال - 4 -45-6225-964 انتخاب
10- پیام صلح چاپلین
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:هومن صدر - رهام اندیشه - دیویی: 791.43028092 - 52 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 3 -43-7151-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2