لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (48)
تالیف (6)
ترجمه (69)
تهران (69)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه مردان دوست دارند که زنان بدانند
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:فاطمه محمدنیا - معیار علم - دیویی: 155.632 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 30000 ریال - 9 -16-5461-600-978 انتخاب
2- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 130000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
3- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 650000 ریال - 7 -07-8838-964-978 انتخاب
4- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
5- هزار و یک نکته مردونه (هر آنچه که زنان نیاز دارند که راجع به مردان بدانند)
نويسنده:شهرام چتروزتاجانی - خردآذین - دیویی: 306.632 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 49000 ریال - 1 -63-5171-600-978 انتخاب
6- رازهایی درباره‌ی مردان
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:طاهره دانشور ؛ ويراستار:اکرم آرخ - آئینه بهار - دیویی: 155.632 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -45-6477-600-978 انتخاب
7- رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:فاطمه محمدنیا - معیار علم - دیویی: 155.632 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 110000 ریال - 2 -15-5461-600-978 انتخاب
8- رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:فاطمه محمدنیا - معیار علم - دیویی: 155.632 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 390000 ریال - 2 -15-5461-600-978 انتخاب
9- پسران نوجوان: آنچه والدین و مربیان می‌توانند انجام دهند تا پسران نوجوان به مردانی برجسته تبدیل شوند
نويسنده:مایکل گوریان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نقش و نگار - دیویی: 649.132 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 30000 ریال - 964-6235-93-X انتخاب
10- پسران نوجوان: آنچه والدین و مربیان می‌توانند انجام دهند تا پسران نوجوان به مردانی برجسته تبدیل شوند
نويسنده:مایکل گوریان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نقش و نگار - دیویی: 649.132 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 120000 ریال - 964-6235-93-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8