لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متمم آمار ریاضی: شرح خلاصه‌ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین‌ها
نويسنده:شاهرود اعظمی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:منوچهر شجاعی - سپاهان - دیویی: 519.5 - 536 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 6 -98-5659-600-978 انتخاب
2- متمم آمار ریاضی: شرح خلاصه‌ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین‌ها
نويسنده:شاهرود اعظمی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:منوچهر شجاعی - سپاهان - دیویی: 519.5 - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 6 -98-5659-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1