لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(908)
چاپ مجدد (1213)
تالیف (2093)
ترجمه (28)
تهران (2052)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (1734)

تعداد یافت شده (2121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده و استاندارد شیمی (2) ویژه سال دوم نظام جدید متوسطه، داوطلبان ...
نويسنده:مسعود گیاهی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 540.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 2 -162-310-964 انتخاب
2- کتاب اول، دروس اختصاصی رشته انسانی: منطق و فلسفه - ریاضیات - اقتصاد - ...
نويسنده:اصغر حجازیان ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - پیام توسعه،خوارزمی فرزانه - دیویی: 378.1664 - 332 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 26000 ریال - 8 -4-92867-964 انتخاب
3- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1367 - 1374 و تستهای نمونه
نويسنده:پرویز جبه‌دارمارالانی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 621.3076 - 738 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 27500 ریال - 1 -9323-03-964 انتخاب
4- راهنمای دروس (آموزش و تمرین) سال سوم راهنمایی شامل: علوم، ریاضی، تاریخ، جغرافی، اجتماعی ...
نويسنده:علی بهتابان ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - منشور دانش - دیویی: 373.236076 - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1379 - 27000 ریال - 5 -24-6936-964 انتخاب
5- کتاب اول، دروس اختصاصی رشته ریاضی: دیفرانسیل - هندسه تحلیلی و جبر خطی - ریاضیات گسسته)(فیزیک ...)
نويسنده:آرش وزیری ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - پیام توسعه - دیویی: 516.3076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 31000 ریال - 0 -8-92867-964 انتخاب
6- کتاب پنجم، گام برتر (گزیده پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور سراسری - آزاد) دروس اختصاصی رشته تجربی ...
نويسنده:حمید قانع ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - پیام توسعه،خوارزمی فرزانه - دیویی: 373.238076 - 504 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 46000 ریال - 0 -00-7366-964 انتخاب
7- درسنامه مامایی
نويسنده:حمید واحدی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - فرهنگ‌ سازان - دیویی: 618.2 - 628 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 0 -090-433-964 انتخاب
8- اولین کتاب ریاضی من
نويسنده: هیات ‌مولفان - ابن سینا - دیویی: 510.76 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -6-90264-964 انتخاب
9- بهترین داستانهای ایران
نويسنده:عباس سعیدی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - خشایار - دیویی: 808.83 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 7 -094-441-964 انتخاب
10- انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
نويسنده:محمد پزشکی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - دفتر نشر معارف - دیویی: 955.083 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 7000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 213