لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (79)
تالیف (0)
ترجمه (90)
تهران (90)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (88)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 12000 ریال - 5 -5-93333-964 انتخاب
2- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 14000 ریال - 1 -7-93333-964 انتخاب
3- بیمارستان خطرناک
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:محبوبه مهاجری ؛ ويراستار:رضا دهقان - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 1 -75-7948-964 انتخاب
4- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -7-93333-964-978 انتخاب
5- شروع ناگوار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 9500 ریال - 2 -1-93333-964 انتخاب
6- کارگاه مصیبت‌بار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:زهرا زرکش ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 14000 ریال - 1 -7-93333-964 انتخاب
7- شروع ناگوار
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 24000 ریال - 2 -1-93333-964 انتخاب
8- دهکده‌ی شوم
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 140000 ریال - 3 -74-7948-964 انتخاب
9- آسانسور قلابی
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:نسترن پاشایی ؛ ويراستار:زهرا زرکش - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 15000 ریال - 7 -41-7948-964 انتخاب
10- دهکده‌ی شوم
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:رضا دهقان ؛ نقاش:برت هلکوئیست - نشر ماهی - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 15000 ریال - 3 -74-7948-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9