لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (45)
تالیف (12)
ترجمه (58)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنها نیز عاشقند؟
نويسنده:ترانه وفایی - پژوهنده - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 5 -50-6302-964 انتخاب
2- استفاده از زمان و هدر دادنش
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 158 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 39000 ریال - 0 -3-90099-600-978 انتخاب
3- فراموشی کوچولو
نويسنده:شارلوت لگو ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 843.914 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 4 -13-5810-600-978 انتخاب
4- کلام و سکوت
نويسنده:میشل پوئش ؛ نويسنده:بریژیت لابه ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 170.44 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 4 -00-5810-600-978 انتخاب
5- آنها نیز عاشقند؟
نويسنده:ترانه وفایی - او - دیویی: 8fa3.62 - 101 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -6-91021-600-978 انتخاب
6- خشونت و عدم خشونت
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 155.232 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 3 -2-90099-600-978 انتخاب
7- 101 دلیل حسابی برای اینکه از بچه بودنمان خوش‌حال باشیم
نويسنده:بئاتریچه مازینی ؛ مترجم:ترانه وفایی ؛ تصويرگر:آنتون جورناتافراری - او - دیویی: 843 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 1 -6-90099-600-978 انتخاب
8- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
9- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.831 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 75000 ریال - 0 -08-5810-600-978 انتخاب
10- رتتوی
مترجم:ترانه وفایی - او،نیاسا - دیویی: 813 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 100000 ریال - 8 -7-90099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7