لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(435)
چاپ مجدد (568)
تالیف (754)
ترجمه (249)
تهران (998)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (992)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1003) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بالهای آبی من
نويسنده:راضیه دهقان‌سلماسی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:کبری ابراهیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 850 ریال - انتخاب
2- آی قصه، قصه، قصه
نقاش:زهره پریرخ ؛ به‌اهتمام:شراره وظیفه‌شناس ؛ به‌اهتمام:بهاره طائرپور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 52 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 1700 ریال - 2 -004-432-964 انتخاب
3- دختر کدو تنبل
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:رامین مشرفی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1200 ریال - 9 -507-432-964 انتخاب
4- چهارده قصه آسمانی
نويسنده:نورا حق‌پرست ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:غلامعلی مکتبی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 ریال - 964-432-515-X انتخاب
5- لیندا (رمان برای نوجوانان)
نويسنده:هلن گریفیتس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - محراب قلم - دیویی: 823 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - انتخاب
6- نماز فرشته
نويسنده:نورا حق‌پرست ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:لاله احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1900 ریال - 1 -187-432-964 انتخاب
7- رعد و برق
نويسنده:هاینز اورتنر ؛ مترجم:عباس طائب ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 2 -44-6695-964 انتخاب
8- روباه نیمه‌شب
نويسنده:بتسی بایارس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813.54 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 2 -259-432-964 انتخاب
9- خاطرات بچه‌های انقلاب
گردآورنده:محمود جوانبخت ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955.083 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2600 ریال - 6 -632-432-964 انتخاب
10- خانه ساختن کاری ندارد
نويسنده:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - توت - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 ریال - 6 -3-92255-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 101