لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (753)
تالیف (945)
ترجمه (8)
تهران (944)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (706)

تعداد یافت شده (953) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معادلات دیفرانسیل
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 515.352 - 574 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 55000 ریال - 2 -11-6204-964 انتخاب
2- آموزش نرم‌افزار SPlus perssional
گردآورنده:مسعود نیکوکار ؛ گردآورنده:حبیب تربتی ؛ گردآورنده:مرضیه سهیلی‌راد - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.50285 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 1 -025-490-964 انتخاب
3- ریاضی عمومی (1) ویژه: داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:حمیدرضا مقسمی - گسترش علوم پایه - دیویی: 510.76 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 48000 ریال - 3 -66-6811-964 انتخاب
4- ریاضیات پایه: مدیریت - حسابداری - بازرگانی - اقتصاد
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:بهمن عربزاده - آزاده - دیویی: 510.76 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 42000 ریال - 4 -10-6204-964 انتخاب
5- محاسبات عددی
نويسنده:محمدتقی درویش ؛ نويسنده:مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.4 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -048-490-964 انتخاب
6- معادلات دیفرانسیل
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 515.352 - 574 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 59000 ریال - 2 -11-6204-964 انتخاب
7- درس و کنکور آمار و احتمالات ویژه: داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:حمیدرضا مقسمی - گسترش علوم پایه - دیویی: 519 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 33000 ریال - 6 -91-7817-964 انتخاب
8- راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت [1]
نويسنده:مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 30000 ریال - 0 -5-91829-964 انتخاب
9- ریاضی عمومی (1) ویژه: داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:حمیدرضا مقسمی - گسترش علوم پایه - دیویی: 510.76 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 50000 ریال - 3 -66-6811-964 انتخاب
10- راهنمای حل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
نويسنده:مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 510 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 30000 ریال - 1 -19-6811-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96