لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (752)
تالیف (944)
ترجمه (8)
تهران (943)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (705)

تعداد یافت شده (952) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالهای ریاضی کارشناسی ارشد (فنی مهندسی 79 - 78): ریاضی (1) - ریاضی (2) - معادلات دیفرانسیل
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:فرزاد نیکوکار ؛ نويسنده:فرهاد نیکوکار - فرناز - دیویی: 510 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 17000 ریال - 9 -29-6811-964 انتخاب
2- 600 مساله آنالیز (سرژ لانگ)
نويسنده:رامی شاکارچی ؛ مترجم:مسعود نیکوکار ؛ مترجم:مسعود ساروی - فرناز - دیویی: 515.076 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 ریال - 1 -36-6811-964 انتخاب
3- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمدتقی درویشی - فرناز - دیویی: 003.076 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 ریال - 1 -22-6811-964 انتخاب
4- آمار و احتمال (2)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - فرناز - دیویی: 519.5076 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 17500 ریال - 6 -39-6811-964 انتخاب
5- مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد: ریاضی 1
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 510.76 - 224 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 16500 ریال - 4 -24-6204-964 انتخاب
6- حل مسائل جبر خطی هافمن
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - فرناز - دیویی: 512.5 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 5 -51-6811-964 انتخاب
7- راهنمای حل ریاضی عمومی (مقطع کاردانی)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - فرناز - دیویی: 510.76 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 6 -56-6811-964 انتخاب
8- معادلات دیفرانسیل
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 515.352 - 534 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1380 - 32000 ریال - 2 -11-6204-964 انتخاب
9- راهنمای حل ریاضیات پایه (مدیریت، حسابداری - بازرگانی - اقتصاد)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:بهمن عربزاده - آزاده - دیویی: 510.76 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 18000 ریال - 4 -38-6204-964 انتخاب
10- ریاضیات پیش‌دانشگاهی فنی مهندسی - علوم
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:فرزام گلگویی - فرناز - دیویی: 510.76 - 410 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 24000 ریال - 6 -08-6811-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96