لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (43)
تالیف (33)
ترجمه (18)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 578 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 195000 ریال - 2 -364-459-964-978 انتخاب
2- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 340.92 - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 65000 ریال - 6 -07-8200-964 انتخاب
3- دولت و سرمایه‌گذاران خارجی: استانداردهای بین‌المللی
نويسنده:به‌آذین حسیبی‌ ؛ مقدمه:بهروز اخلاقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 9 -66-8200-964-978 انتخاب
4- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1391 - 230000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
5- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 343.41087 - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 225000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
6- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1084 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 21 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - میثاق عدالت - دیویی: 346.5507 - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 82000 ریال - انتخاب
8- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان - دیویی: 346.5507 - 1088 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 28 سال 1400 - 1500000 ریال - 2 -6-91316-600-978 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - دیویی: 346.5507 - 1030 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 140000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
10- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 702 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 320000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6