لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (111)
تالیف (71)
ترجمه (64)
تهران (135)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
نويسنده:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 4fa5 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 13000 ریال - 1 -020-448-964 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 125000 ریال - 1 -132-448-964-978 انتخاب
3- غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نويسنده:ابوالحسن نجفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa4.1 - 474 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 9800 ریال - 7 -0559-01-964 انتخاب
4- غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نويسنده:ابوالحسن نجفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa8.1 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 16000 ریال - 7 -0559-01-964 انتخاب
5- گوشه‌نشینان آلتونا (نمایشنامه در پنج پرده)
مترجم:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 842.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 39000 ریال - 4 -339-448-964-978 انتخاب
6- مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
نويسنده:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 4fa5 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 28000 ریال - 1 -020-448-964 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 95000 ریال - 1 -132-448-964-978 انتخاب
8- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 011.73 - 890 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2 -050-376-964 انتخاب
9- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - سروش - دیویی: 011.73 - 598 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -210-376-964 انتخاب
10- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - سروش - دیویی: 011.73 - 890 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 230000 ریال - 4 -0015-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14