لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (766)
تالیف (892)
ترجمه (0)
تهران (752)
شهرستان (140)
كودك و نوجوان (871)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (892) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بعد از سفر بابا
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:پرویز اقبالی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 4400 ریال - 6 -140-353-964 انتخاب
2- خنده کبک: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3200 ریال - 3 -102-353-964 انتخاب
3- روزی بود و روزی نبود: دزد و آرزو
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم - دیویی: 398.2 - 72 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 ریال - 4 -010-323-964 انتخاب
4- دایی سهراب: دوازده داستان پیوسته برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:مجید ذاکری‌یونسی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6500 ریال - 5 -492-417-964 انتخاب
5- خنده کبک: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4500 ریال - 7 -811-353-964 انتخاب
6- زاغ و مار
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ زيرنظر:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:قاسم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 18500 ریال - 2 -468-348-964-978 انتخاب
7- مار در آتش
نويسنده:حسین فتاحی ؛ زيرنظر:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:قاسم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 398.2 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 17500 ریال - 2 -471-348-964-978 انتخاب
8- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 13000 ریال - 6 -0951-02-964-978 انتخاب
9- شهر فرنگ
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 12000 ریال - 8 -699-302-964-978 انتخاب
10- قصه ما همین بود: هفت قصه قدیمی
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -097-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 90