لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (31)
تالیف (111)
ترجمه (1)
تهران (110)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هراس
نويسنده:جمال میرصادقی - نشر تاریخ ایران - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 1350 ریال - انتخاب
2- آتش از آتش
نويسنده:جمال میرصادقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 0 -837-351-964-978 انتخاب
3- گفت‌وگوها: همراه با پانزه داستان از سال 1352 تا 1384
نويسنده:جمال میرصادقی - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 600 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 550000 ریال - 0 -742-372-964-978 انتخاب
4- مادر، عشق و دیگر هیچ
نويسنده:جمال میرصادقی - قطره - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 5 -789-119-600-978 انتخاب
5- گیسوانت طلا و چشمانت زمرد
نويسنده:جمال میرصادقی - قطره - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 220000 ریال - 2 -867-201-622-978 انتخاب
6- زاویه دید قصه‌‌ها و رمانس‌ها
نويسنده:جمال میرصادقی - صدای معاصر - دیویی: 808.3 - 442 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 7 -91-6298-600-978 انتخاب
7- جهان داستان: ایران: نسل اول نویسنده‌ها، از آغاز تا 1332
نويسنده:جمال میرصادقی - اشاره - دیویی: 8fa3.6208 - 272 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500000 ریال - 7 -66-8936-964-978 انتخاب
8- قصه داستان کوتاه رمان: مطالعه‌ای در شناخت ادبیات داستانی نگاهی -
نويسنده:جمال میرصادقی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 808.3 - 339 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
9- زندگی را به آواز بخوان: رمان، داستان کوتاه
نويسنده:جمال میرصادقی - نیلوفر - دیویی: 8fa3.62 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19000 ریال - 9 -013-448-964 انتخاب
10- راهنمای داستان‌نویسی
نويسنده:جمال میرصادقی - سخن - دیویی: 808.3 - 616 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 165000 ریال - 8 -283-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12