لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (117)
تالیف (0)
ترجمه (142)
تهران (142)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (138)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه سبز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 0 -84-2980-964-978 انتخاب
2- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،نشر قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 50000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
3- چطور باید یک دختر زنده بماند
نويسنده:امانوئل ریگون ؛ نويسنده:برنادت کوستاپراد ؛ مترجم:محمود بهفروزی - ایران بان،نشر قطره - دیویی: 305.2352 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 40000 ریال - 4 -31-2980-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه زرد
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -90-2980-964-978 انتخاب
5- چطور باید یک پسر زنده بماند
نويسنده:ژاک ارن ؛ نويسنده:برنادت کوستاپراد ؛ مترجم:محمود بهفروزی - ایران بان،قطره - دیویی: 305.2352 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -29-2980-964-978 انتخاب
6- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی متالیک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 13 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 135000 ریال - 3 -303-188-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه سبز چمنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 135000 ریال - 8 -171-188-600-978 انتخاب
8- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
9- صدای گمشده
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ ويراستار:حمید خادمی - نشر مس - دیویی: 863.64 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -01-7380-964 انتخاب
10- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -039-188-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15