لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (121)
تالیف (0)
ترجمه (146)
تهران (146)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (142)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چطور باید در مدرسه زنده ماند؟
نويسنده:رولان بله ؛ نويسنده:برنادت کاستا ؛ مترجم:محمود بهفروزی - ایران بان،قطره - دیویی: 371 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 30000 ریال - 7 -01-2980-964-978 انتخاب
2- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 90000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
3- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 110000 ریال - 2 -80-2980-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -80-2980-964-978 انتخاب
5- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه سبز چمنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -171-188-600-978 انتخاب
6- صدای گمشده یونگو
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ گرافيست:نسیم انصافی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 7 -81-7989-964-978 انتخاب
7- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه زرد
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 85000 ریال - 1 -90-2980-964-978 انتخاب
8- چطور باید یک پسر زنده بماند
نويسنده:ژاک ارن ؛ نويسنده:برنادت کوستاپراد ؛ مترجم:محمود بهفروزی - ایران بان،قطره - دیویی: 305.2352 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -29-2980-964-978 انتخاب
9- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه زرد
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 120000 ریال - 1 -90-2980-964-978 انتخاب
10- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 135000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15