لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(209)
چاپ مجدد (264)
تالیف (110)
ترجمه (363)
تهران (473)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (441)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (473) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مامان‌بزرگ موش کوچولو
نويسنده:جولیا جارمن ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 823 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 ریال - 964-362-109-X انتخاب
2- فرانکلین در تاریکی
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:سرور پوریا - پیک دبیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 ریال - 6 -16-7039-964 انتخاب
3- کلید سحرآمیز
نويسنده:لین ریدبنکز ؛ مترجم:شیوا رنجبر ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - پیدایش - دیویی: 813.54 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -143-349-964-978 انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: (نثر؛ بخش دوم: پهلوانی) از پادشاهی بهمن تا پایان کار اسکندر
بازنويسي:سیدعلی شاهری ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 22000 ریال - 3 -222-362-964 انتخاب
5- فرانکلین فوتبال بازی می‌کند
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:برندا کلارک - پیک دبیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 10000 ریال - 4 -15-7039-964-978 انتخاب
6- آمبر براون یک مداد شمعی نیست
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 35000 ریال - 7 -563-369-964-978 انتخاب
7- آمبر براون، آبله مرغان خوردنی نیست!
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 813 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 45000 ریال - 4 -564-369-964-978 انتخاب
8- من، آمبر براون
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 813 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 65000 ریال - 5 -570-369-964-978 انتخاب
9- آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود!
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -568-369-964-978 انتخاب
10- صلح را باید از کودکی آموخت: گفتگو با نوش‌آفرین انصاری، منیر پوراصلانی (همایونی) نسرین مصفا و مریم احمدی
به‌اهتمام:پریچهر نسرین‌پی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی ؛ عكاس:سمانه سیدروغنی - کارگاه کودک - دیویی: 327.172 - 254 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 105000 ریال - 5 -48-7364-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48