لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (17)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 863.64 - 232 صفحه - چاپ 9 سال 1368 - 290 ریال - انتخاب
2- پایان واقعی زیبای خفته
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 7 -37-7989-964 انتخاب
3- صدای گمشده
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -286-188-600-978 انتخاب
4- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 810 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1363 - 80 ریال - انتخاب
5- صدای گمشده
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ ويراستار:حمید خادمی - نشر مس - دیویی: 863.64 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -01-7380-964 انتخاب
6- شاگرد پادو
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 3 -288-188-600-978 انتخاب
7- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 810 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1366 - 80 ریال - انتخاب
8- صدای گمشده یونگو
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ گرافيست:نسیم انصافی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 7 -81-7989-964-978 انتخاب
9- کره اسب ساده‌لوح
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -289-188-600-978 انتخاب
10- پایان واقعی زیبای خفته
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 19500 ریال - 7 -37-7989-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2