لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (17)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایان واقعی زیبای خفته
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 7 -37-7989-964 انتخاب
2- مسافر قاچاق کشتی اولیس
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ تصويرگر:فران کارتس - ایران بان - دیویی: 863.64 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 20000 ریال - 2 -73-7989-964-978 انتخاب
3- مسافر قاچاق کشتی اولیس
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ تصويرگر:فران کارتس - ایران بان،قطره - دیویی: 863.64 - 176 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 3 -73-7989-964 انتخاب
4- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:آزاد محمدقاضی ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 863.64 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -0313-01-600-978 انتخاب
5- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:آزاد محمدقاضی ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 863.64 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 67000 ریال - 2 -0313-01-600-978 انتخاب
6- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 863.64 - 232 صفحه - چاپ 9 سال 1368 - 290 ریال - انتخاب
7- کارناوالیتو
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -287-188-600-978 انتخاب
8- صدای گمشده
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی ؛ ويراستار:حمید خادمی - نشر مس - دیویی: 863.64 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -01-7380-964 انتخاب
9- پولینا چشم و چراغ کوهپایه
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 810 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1363 - 80 ریال - انتخاب
10- صدای گمشده
نويسنده:آناماریا ماتوته ؛ مترجم:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 863.64 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -286-188-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2