لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (57)
تالیف (0)
ترجمه (85)
تهران (85)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (83)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده کاسپین
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:امید اقتداری ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 826.914 - 210 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 12000 ریال - 3 -04-7100-964 انتخاب
2- سرگذشت نارنیا: شیر، جادوگر و گنجه
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان، کتاب لوک - دیویی: 823.914 - 176 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 20000 ریال - 8 -45-8497-964-978 انتخاب
3- شاهزاده کاسپین
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:امید اقتداری ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 823 - 214 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 3 -04-7100-964 انتخاب
4- خواهرزاده جادوگر
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 823.912 - 180 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 15000 ریال - 8 -10-7100-964 انتخاب
5- شیر، ساحره و کمد لباس
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان ؛ ويراستار:محمد طلوعی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 5 -850-417-964 انتخاب
6- صندلی نقره‌ای
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:امید اقتداری ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 823.912 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 120000 ریال - 3 -08-7100-964-978 انتخاب
7- کشتی سپیده‌پیما
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:زهره گرامی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - دیویی: 823.912 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 31000 ریال - 4 -88-8890-964-978 انتخاب
8- شاهزاده کاسپین
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:امید اقتداری ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 826.914 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -04-7100-964 انتخاب
9- صندلی نقره‌ای
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:امید اقتداری ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 823.912 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 6 -08-7100-964 انتخاب
10- اسب و پسرک او
نويسنده:کلایواستیپلز لوئیس ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.912 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -851-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9