لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر نظریه‌ی آمار
نويسنده:پل‌گرهارد هوئل ؛ نويسنده:چارلز جوئل استون ؛ مترجم:عبدالرضا بازرگان‌لاری - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - دیویی: 519.5 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 12000 ریال - 2 -197-462-964 انتخاب
2- آشنایی با فرایندهای تصادفی
نويسنده:پل‌گرهارد هوئل ؛ نويسنده:چارلزجوئل استرن ؛ مترجم:محمدحسین افقهی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.23 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 100000 ریال - 7 -81-6379-964-978 انتخاب
3- آشنایی با فرایندهای تصادفی
نويسنده:پل‌گرهارد هوئل ؛ نويسنده:چارلزجوئل استرن ؛ نويسنده:سیدنی‌سی پورت - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 519.2 - 260 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1