لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(681)
چاپ مجدد (2103)
تالیف (557)
ترجمه (2227)
تهران (2780)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2534)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (2784) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلاغها نمی‌پرند
نويسنده:مژگان کلهر ؛ نويسنده:نیلوفر میرمحمدی - گل - دیویی: 8fa3.62 - 61 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 550 ریال - انتخاب
2- تقصیر من نیست!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.2 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3 -235-369-964 انتخاب
3- من نمی‌خواهم
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:داود شعبانی‌داریانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 6 -225-369-964 انتخاب
4- آخه چرا نه؟
نويسنده:بل مونی ؛ ويراستار:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:نوشین ابراهیمی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 9 -229-369-964 انتخاب
5- ولی چرا من!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 84 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 7 -233-369-964 انتخاب
6- فکرهای بکر کیتی
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 130 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 11000 ریال - 8 -238-369-964 انتخاب
7- من نمی‌توانم پیدایش کنم
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:داود شعبانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 72 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 4 -226-369-964 انتخاب
8- دوستان من
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 120 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 11000 ریال - 964-369-237-X انتخاب
9- من از خیلی چیزها سر در می‌آورم‌!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 72 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 2 -230-369-964 انتخاب
10- خب که چه!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 96 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 1 -236-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 279