لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنزالمعرفه فی الکتاب و السنه
نويسنده:محمدحسین اعتمادموسوی - طلیعه سبز - دیویی: 297.02 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1400 - 3 -38-6956-622-978 انتخاب
2- کنزالمعرفه فی الکتاب و السنه
نويسنده:محمدحسین اعتمادموسوی - طلیعه سبز - دیویی: 297.02 - 538 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1400 - 6 -37-6956-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1