لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمی‌خوام بازنده باشم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:الهام ضرغامی‌فر ؛ ويراستار:امین دبیروزیری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 3 -78-9938-964-978 انتخاب
2- من بی (با) عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 7 -023-244-622-978 انتخاب
3- من هنوز بازنده نیستم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:فاطمه نورنژاد - پاورقی - دیویی: 823.92 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 9 -76-9938-964-978 انتخاب
4- بری بی‌عرضه و تعطیلات نکبتی
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 1 -096-244-622-978 انتخاب
5- من یک بازنده باحال هستم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:فاطمه نورنژاد ؛ ويراستار:امین دبیروزیری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 6 -77-9938-964-978 انتخاب
6- من هنور بی (با) عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 5 -056-244-622-978 انتخاب
7- من بازنده نیستم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ نويسنده:فاطمه نورنژاد ؛ ويراستار:آتینا تیموری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 1 -85-9938-964-978 انتخاب
8- دیگه نمیشه گفت من بی‌عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 7 -081-244-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1