لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (581)
تالیف (669)
ترجمه (2)
تهران (669)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (671) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها
نويسنده:ناصر کاتوزیان - انتشار،انتشارات بهمن - دیویی: 347 - 444 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - 4500 ریال - انتخاب
2- حقوق مدنی: ایقاع: نظریه عمومی - ایقاع معین
نويسنده:ناصر کاتوزیان - یلدا - دیویی: 347 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 4000 ریال - انتخاب
3- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار،برنا - دیویی: 340.55 - 411 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1374 - 8800 ریال - انتخاب
4- مقدمه علم حقوق
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 340 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1374 - 11000 ریال - 0 انتخاب
5- حقوق مدنی: معاملات معوض، عقود تمکیلی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 347.55 - 668 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 6 سال 1374 - 26000 ریال - 0 انتخاب
6- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی - قرارداد - ایقاع
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 345.55 - 552 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1374 - 21000 ریال - 0 انتخاب
7- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 347.55 - 592 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1374 - 24000 ریال - انتخاب
8- مقدمه علم حقوق
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 340 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1374 - 11000 ریال - انتخاب
9- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت
نويسنده:ناصر کاتوزیان - یلدا - دیویی: 346.5504 - 256 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 7500 ریال - انتخاب
10- اعتبار امر قضاوت شده
نويسنده:ناصر کاتوزیان - کانون وکلای دادگستری مرکز - دیویی: 347.014 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1374 - 12000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 68