لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (570)
تالیف (659)
ترجمه (2)
تهران (659)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (661) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسوولیت ناشی از عیب تولید: مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده
نويسنده:ناصر کاتوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 346.038 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 2 -4663-03-964 انتخاب
2- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نويسنده:ناصر کاتوزیان - انتشار - دیویی: 340 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1382 - 25000 ریال - 3 -03-5735-964 انتخاب
3- اثبات و دلیل اثبات: قواعد عمومی اثبات - اقرار و سند
نويسنده:ناصر کاتوزیان - نشر میزان - دیویی: 347.55064 - 384 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 33000 ریال - 6 -52-5997-964 انتخاب
4- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت
نويسنده:ناصر کاتوزیان - نشر میزان - دیویی: 346.5504 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 19000 ریال - 9 -25-5997-964 انتخاب
5- حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر
نويسنده:ناصر کاتوزیان - انتشار،بهمن برنا - دیویی: 346.55 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 45000 ریال - 9 -022-325-964 انتخاب
6- حقوق مدنی: عقود اذنی - وثیقه‌های دینی: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار،بهمن برنا - دیویی: 346.5502 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 55000 ریال - 3 -011-325-964 انتخاب
7- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 340 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1382 - 25000 ریال - 3 -03-5735-964 انتخاب
8- دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 346.55 - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 27500 ریال - 4 -73-5735-964 انتخاب
9- دوره مقدماتی حقوق مدنی: بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح
نويسنده:ناصر کاتوزیان - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.5504 - 414 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1382 - 32000 ریال - 4 -21-5986-964 انتخاب
10- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نويسنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 340 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1382 - 25000 ریال - 3 -03-5735-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67