لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من بیچاره، گربه‌ام و هیچ‌کاره
نويسنده:یوتا ریشتر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 833.914 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 8 -878-353-600-978 انتخاب
2- من بیچاره، کره‌اسبم و هیچ‌کاره
نويسنده:یوتا ریشتر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 833.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 7 -891-353-600-978 انتخاب
3- من بیچاره همسترم و هیچ‌کاره
نويسنده:فریدبرت اشتونر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 833.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 4 -892-353-600-978 انتخاب
4- من بیچاره، بچه‌ام و هیچ‌کاره
نويسنده:یوتا ریشتر ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 833.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 220000 ریال - 1 -877-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1