لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (12)
تالیف (10)
ترجمه (24)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تابستان پردردسر
مترجم:مرسده خدیورمحسنی ؛ مترجم:محمود امیریاراحمدی ؛ نويسنده:تووه یانسون - هوپا - دیویی: 839.7374 - 151 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 260000 ریال - 9 -065-204-622-978 انتخاب
2- حشره‌های زشت
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:پرستو حمیدی‌راد ؛ ويراستار:محمدعلی جعفری - هوپا - دیویی: 595.7 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 4 -242-204-622-978 انتخاب
3- نفرین فرعون
نويسنده:سراستیو استیونسون ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی ؛ ويراستار:فرناز حیدری - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 310000 ریال - 5 -229-204-622-978 انتخاب
4- دختر خاندان گات و لولوی بلندی‌های بادگیر
نويسنده:کریس ریدل ؛ مترجم:شبنم سعادت ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - هوپا - دیویی: 823.92 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 540000 ریال - 4 -309-204-622-978 انتخاب
5- پرسش‌های خیلی خیلی مهم: درباره‌ی «زندگی»، «جهان» و «همه‌چیز»
نويسنده:استیون لا ؛ مترجم:سمیه حنفی ؛ ويراستار:سمیه امینی‌کاظمی - هوپا - دیویی: 030 - 68 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 380000 ریال - 9 -081-204-622-978 انتخاب
6- شوالیه‌های کوچک شهر
نويسنده:رضا زنگی‌آبادی ؛ ويراستار:محمد حسینی ؛ گرافيست:فریبا دولت‌آبادی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 360000 ریال - 0 -138-204-622-978 انتخاب
7- راز جنگل هزاردستان
نويسنده:لوسی استرینچ ؛ مترجم:ندا منعم ؛ ويراستار:سمیه امینی‌کاظمی - هوپا - دیویی: 823.92 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 3 -137-204-622-978 انتخاب
8- بدتر از این نمی‌شه!
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 310000 ریال - 0 -323-204-622-978 انتخاب
9- دم گربه به چه درد می‌خوره؟
نويسنده:الهام مزارعی ؛ ويراستار:آمنه رستمی ؛ گرافيست:فریبا دولت‌آبادی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 280000 ریال - 5 -11-8025-600-978 انتخاب
10- بدتر از این نمیشه
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1400 - 360000 ریال - 0 -323-204-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4