لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سندرم خانه‌داری: پی‌بردن به رازهای ریز و درشتی که در خانه وجود دارد
نويسنده:داناکی. وایت ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل ؛ ويراستار:محمدعلی اجتهادیان - ترنگ - دیویی: 648.5 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 600000 ریال - 8 -83-6683-622-978 انتخاب
2- رسم خوشبختی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل ؛ ويراستار:علی سلامی - نشر گویا - دیویی: 158 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 260000 ریال - 0 -10-7291-622-978 انتخاب
3- به من قول بده پدر: سالی پر از امید، سختی و اراده
نويسنده:جوزف آر بایدن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل - نشر گویا - دیویی: 973.932092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 2 -58-7291-622-978 انتخاب
4- آینده‌ی احساس: سرنوشت بشر در جهان شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:کیتلین‌یوگولیک فیلیپس ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل ؛ ويراستار:علی سلامی - نشر گویا - دیویی: 303.482 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 290000 ریال - 7 -11-7291-622-978 انتخاب
5- تمامی ماجرا: چگونه خانواده‌ام خطرناک‌ترین مرد جهان را پدید آورد
نويسنده:مری‌ال. ترامپ ؛ مترجم:علی سلامی ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل - نشر گویا - دیویی: 973.933092 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 5 -31-7291-622-978 انتخاب
6- آینده‌ی احساس: سرنوشت بشر در جهان شبکه‌های اجتماعی
نويسنده:کیتلین‌یوگولیک فیلیپس ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل ؛ ويراستار:علی سلامی - نشر گویا - دیویی: 303.483 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 390000 ریال - 7 -11-7291-622-978 انتخاب
7- تمامی ماجرا: چگونه خانواده‌ام خطرناک‌ترین مرد جهان را پدید آورد
نويسنده:مری‌ال. ترامپ ؛ مترجم:علی سلامی ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل - نشر گویا - دیویی: 973.933092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 450000 ریال - 5 -31-7291-622-978 انتخاب
8- رسم خوشبختی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محسن صالحی‌اصل ؛ ويراستار:علی سلامی - نشر گویا - دیویی: 158 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 360000 ریال - 0 -10-7291-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1