لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کاوی با پایتون
نويسنده:رویا محمودی ؛ نويسنده:منصوره زارع - میعاد اندیشه - دیویی: 006.3 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 1 -410-231-622-978 انتخاب
2- نرم‌افزار Tableau در هوش تجاری
نويسنده:منصوره زارع ؛ نويسنده:رویا محمودی - میعاد اندیشه - دیویی: 006.4 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 4 -253-231-622-978 انتخاب
3- مدل اقتصاد اشتراکی در تجارت الکترونیک
نويسنده:رویا محمودی ؛ نويسنده:منصوره زارع - میعاد اندیشه - دیویی: 334 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 2 -215-231-622-978 انتخاب
4- آموزش دیجیتال مارکتینگ: براساس گوگل آکادمی
نويسنده:منصوره زارع ؛ نويسنده:رویا محمودی - میعاد اندیشه - دیویی: 658.872 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 4 -422-231-622-978 انتخاب
5- اصول هوش تجاری در تجارت الکترونیک
نويسنده:منصوره زارع ؛ نويسنده:رویا محمودی - میعاد اندیشه - دیویی: 658.372 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 0 -222-231-622-978 انتخاب
6- Power Bl در هوش تجاری
نويسنده:رویا محمودی ؛ نويسنده:منصوره زارع - میعاد اندیشه - دیویی: 658.4720285554 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 5 -230-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1