لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (48)
تالیف (0)
ترجمه (73)
تهران (72)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آئورا
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - تندر - دیویی: 863 - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 550 ریال - انتخاب
2- سر هیدرا
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر ماهی - دیویی: 863.64 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 210000 ریال - 8 -43-9971-964-978 انتخاب
3- لائورادیاس
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - کتابسرای تندیس - دیویی: 863.5 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 135000 ریال - 6 -16-5757-964-978 انتخاب
4- پوست انداختن
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.64 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 950000 ریال - 8 -010-329-964-978 انتخاب
5- پوست انداختن
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.64 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 37000 ریال - 7 -010-329-964 انتخاب
6- زندانی لاس‌لوماس
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر ماهی - دیویی: 863.64 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 8 -019-209-964-978 انتخاب
7- آئورا (با تجدید نظر)
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر نی - دیویی: 863.64 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -874-312-964-978 انتخاب
8- کنستانسیا
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر ماهی - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 130000 ریال - 6 -068-209-964-978 انتخاب
9- پوست انداختن
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.64 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 35000 ریال - 7 -010-329-964 انتخاب
10- نبرد
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - ماهی - دیویی: 863.64 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 320000 ریال - 3 -197-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8